a-r-t-t

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Trainingen Artt


     

     Verhoogde Rijvaardigheid en Anti-slip training

 • Stuurtechnieken

 • Rem- en uitwijkoefeningen

 • Voorkomen van slippen


     Persoonlijke begeleiding openbare weg

 • Inzicht in het verkeer

 • Voertuigbeheersing en -bediening

 • Anticipatievermogen


     Directie chauffeurs

 • Verkeersveiligheid

 • Topografische kennis

 • Beroepshouding

 • Persoonlijke Veiligheid

Verhoogde Rijvaardigheid en Anti-slip training

De anti-slip training en verhoogde rijvaardigheidstraining levert een effectieve bijdrage aan de veiligheid op de weg. Tijdens deze training worden bestuurders bewust gemaakt van het risico in het verkeer, wordt er geanticipeerd op verschillende verkeerssituaties, met als gevolg een verhoogde verkeersveiligheid, een beter verkeersinzicht en dit alles in combinatie met de juiste voertuigbeheersing.

Tijdens de theorie, van ongeveer drie kwartier, wordt de bestuurder al bewust gemaakt van de risico's in het verkeer. De rest van de dag worden de volgende oefeningen getraind om zo veiliger te kunnen deelnemen aan het verkeer.

Zithouding:
De goede manier van zitten achter het stuur en de juiste instelling van de binnen- en buitenspiegel zonder dode hoek.

Stuurtechnieken:
Hierbij komen de verschillende stuurtechnieken aanbod. Doorgeef - en overpak methode en het voor- en achteruit manoeuvreren met het voertuig.

Remtechnieken:
Het ervaren en gebruik leren maken van de remcapaciteiten van de auto op zowel stroef- als glad wegdek bij verschillende snelheden eventueel met of zonder ABS.

Onder- en overstuur:
Het herkennen van onder- en overstuur. Door het gebruik van de juiste technieken toch de ontrole over het voertuig te behouden.

Uitwijken stroef en glad wegdek:
Leren inzien wanneer er moet worden uitgeweken en hoe dit op een veilige wijze kan worden uitgevoerd op zowel stroef - als glad wegdek.Persoonlijke begeleiding openbare weg

Aan het "leren" autorijden wordt veel tijd en geld ingestoken, maar wanneer je daadwerkelijk je rijbewijs hebt gehaald sta je er alleen voor. Geen rijinstructeur die je begeleid of tips geeft. Men zegt dan ook dat je vanaf dat moment ook pas echt leert autorijden. Ondanks dat er steeds meer ongelukken gebeuren op de weg, ben je nog steeds niet verplicht om een "opfriscursus" te volgen. Iedere situatie is weer anders, zelfs al denk je de weg te kunnen dromen.

Naast de basisvaardigheden die worden geleerd tijdens je eerste rijlessen, vertelt de weg nog zoveel meer. De training persoonlijke begeleiding openbare weg gaat hier veel dieper op in. Tijdens deze training wordt er extra aandacht besteedt aan het lezen van de weg, defensief deelnemen aan het verkeer door te anticiperen en verkeersinzichtelijk rijden. Tijdig herkennen en juist inschatten van verkeerssituaties zorgen voor zekerheid en veiligheid van de bestuurder.
De training bestaat uit een kort theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het praktijkgedeelte staan de volgende onderdelen centraal:

 • Inzicht in het verkeer door het lezen van de weg

 • Voertuigbeheersing door rem- en schakeltechniek

 • Tijdig herkennen en anticiperen op verkeersonveilige situaties

Defensief, maar toch ook vlot en economisch rijgedrag

Directie chauffeurs

Een VIP veilig van A naar B vervoeren. Zeven dagen in de week, week in week uit, bij alle verkeers- en weersomstandigheden, in bedreigende situaties soms en vaak onder tijdsdruk. Dát is het beroep van directiechauffeur. Mooi en dynamisch, maar ook zwaar, want het vereist een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en speciale kennis en vaardigheden. Zodat in elke verkeerssituatie de juiste keuzes worden gemaakt. Juist wordt gehandeld. Ook bij calamiteiten. Daarnaast stelt de directiechauffeur alles in het werk om degene die hij vervoert altijd zo
optimaal mogelijk te laten functioneren. Dienstbaarheid en (re)presentatie spelen daarin een sleutelrol.

Het opleidingstraject bestaat uit drie stappen: basisniveau, het voortgezette niveau en uiteindelijk de specialistische opleiding. De opleidingsniveaus sluiten inhoudelijk op elkaar aan, zodat deelname opeenvolgend dient te geschieden. Alle opleidingen bestaan uit vijf dagen, aangevuld met een avondrit. De inhoud van het opleidingstraject is gebaseerd op de volgende 4 hoofdpunten:

     1. Verkeersveiligheid

 • Inzicht in het krachtenspel van een rijdende auto

 • Voertuigbeheersing

 • Ongevalsvermijdende handelingen

 • Verkeersinzicht

 • Waarnemen en kijktechnieken

 • Bochtentechniek

 • Inhaaltechnieken

 • Rijden bij duisternis


     2. Topografische kennis

 • Kennis van het Nederlandse wegennet

 • Kaartlezen, selecteren van rijroute

 • Omgaan met routenavigatie-apparatuur

 • Internationale topografische kennis


     3. Beroepshouding

 • Communicatieve vaardigheden

 • Omgangsvormen en etiquette

 • (Re)presentatie

 • Discretie en geheimhouding


     4. Security

 • Kennis van persoonlijke veiligheidsrisico's

 • Beveiligingsrijtechnieken

 • Stressbestendigheid en improvistatievermogen

 • Persoonsbegeleiding


De opleiding directie chauffeurs wordt afgesloten met een onafhankelijk praktijkexamen. Dit gebeurt bij het Bureau Examinering van de Politie Academie.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu